A alcaldesa responde

Tramitación de solicitudes

escudo

concello de forcarei

Todas as persoas que queiran reservar hora para xogar na pista de pádel de Forcarei ( ó lado do pavillón polideportivo), deberan presentar a solicitude con dous días de antelación nas oficinas xerais do Concello ou por instancia telemática. Dita solicitude irá acompañada do xustificante de pago da pista por 6 Euros 1 hora e 15 min.

Ademáis pode consultar no correo electrónico solicitudeinstalacions@forcarei.gal a dispoñibilidade, condicións de uso, etc.

O pago debe efectuarse nas contas do Concello de Forcarei ES18 2080 5032 7531 1000 0778 ou na conta ES94 0049 2793 9210 1001 5050

Podes tramitar a solicitude de reserva a través do seguinte formulario ou de forma presencial achegando o modelo de solicitude

solicitude

Reserva pista de Padel

Horario:
Achegar xustificante de pago

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​