A alcaldesa responde

Protección Civil

Protección civil e un servizo publico que se orienta a prevención das situacións de grave risco colectivo , tanto por catástrofes , accidentes de circulación, fenómenos meteorolóxicos ou control de masas por grandes eventos.

PROTECCIÓN CIVIL

Protección civil atende o telefono as 24h dos 365 días do ano, e conta coa colaboración de 6 voluntarios que desempeñan a súa función de maneira altruísta , dedicando parte do seu tempo e esforzo a traballar por a seguridade de todos os veciños

Grupos

O equipo de persoas que integran esta agrupación de voluntarios sen animo de lucro está composto por:

  • Voluntarias ou voluntarios: son persoas constantes, que cobren os servizos mínimos.
  • Colaboradores: son persoas ás que se avisa en caso extremo de falta de persoal ou en servizos multitudinarios.

funcións do corpo

As funcións básicas de Protección Civil son:

Todos eles cos séus correspondentes equipos e preparados para calquer aviso que poidan ter do 112.

 

As funcións básicas de Protección Civil son:

Así mesmo a día de hoxe , protección civil atende o telefono as 24h dos 365 días do ano, e conta coa colaboración de 6 voluntarios que desempeñan a súa función de maneira altruísta , dedicando parte do seu tempo e esforzo a traballar por a seguridade de todos os veciños. Todos eles contan coa formacion básica e complementada e nalgún caso con formación en materia de excarcelación, tratamento de enxamios de abellas e avespas, soporte vital basico, accidentes en estradas, apoio terrestre a aeronaves de emerxencia, intervención de unidades caninas de rescate en búsqueda de persoas, protocolo de intervención ante avispas asiáticas, entre outros moitos.

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​