A alcaldesa responde

Punto limpo

Punto limpio

DATOS DE CONTACTO

O Punto limpo

O Concello de Forcarei ofrece ós seus veciños, ademais, un servizo de recollida domiciliaria de residuos destinados ó punto limpo.

Para esta recollida a domicilio de lixo voluminoso sen necesidade de que o acheguen eles, os veciños teñen que chamar ó teléfono 986 75 50 36 ou ben ó 986 75 54 32, dando os seguintes datos:

  1. Nome , enderezo e teléfono
  2. Tipo de residuo para recoller
  3. Cantidade
Os materiais para a recollida deben ser colocados  no día e lugar indicado polo persoal municipal respetando a convivencia veciñal e a limpeza da vía pública.

Obxectivos dos Puntos Limpos

Créanse puntos centralizados para o depósito por parte dos cidadáns daqueles residuos recollidos selectivamente para os que sexa precisa unha xestión específica, polo seu tamaño –residuos voluminosos– ou a súa composición –pilas, disolventes e outros materiais.

Obxectivos dos Puntos Limpos

Créanse puntos centralizados para o depósito por parte dos cidadáns daqueles residuos recollidos selectivamente para os que sexa precisa unha xestión específica, polo seu tamaño –residuos voluminosos– ou a súa composición –pilas, disolventes e outros materiais–

Os obxectivos principias destas instalacións son:

  • Recuperar os materiais contidos nos residuos para a súa reciclaxe, como o papel, vidro, metais, etc.
  • Evitar o vertido incontrolado de entullos e residuos voluminosos coma mobles ou electrodomésticos.
  • Separar os residuos xerados nos fogares que representen un risco para o medio ambiente coma os medicamentos, pilas, pinturas, etc

O punto limpo de Forcarei está situado no Polígono Industrial da Freixeira (Cachafeiro).
O punto limpo é un recinto de recollida e xestión de residuos producidos no ámbito domiciliario. (Para os residuos producidos no ámbito industrial, a Xunta conta cos Centros Verdes).

escudo

Residuos admisibles no punto limpo

Varios

Voluminosos

Tóxicos e perigosos

Residuos non admisibles

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​