A alcaldesa responde

Concello de Forcarei

O concello en datos

Corporación municipal

O Pleno é o órgano de máxima representación política da cidadanía dentro do goberno municipal e está constituído pola alcaldesa e os concelleiros (é precisamente a alcaldesa a quen lle corresponde convocar e presidir as sesións plenarias aínda que pode delegar nalgún dos concelleiros).

Unha das funcións do Pleno municipal que ten maior relevancia, dentro das súas tarefas de fiscalización e control dos órganos de goberno, está a votación das mocións de censura e confianza. Así mesmo, do Pleno dependen os acordos relativos á alteración da composición ou dos lindes do termo municipal ou os acordos sobre a participación do Concello en órganos supramunicipais.

Do Pleno dependen tamén as aprobacións e modificacións de regulamentos orgánicos, ordenanzas, orzamentos, cadros de persoal, regulamentos municipais, etc. A aprobación inicial e final das tramitacións urbanísticas tamén é unha das competencias do Pleno, así como a transferencia das súas funcións a outras administracións ou a determinación do xeito no que o Concello xestionará os servizos municipais.

O Pleno da Corporación, acordou que a periodicidade das sesións do pleno será bimensual, en meses pares, celebrándose o terceiro xoves do mes, ás 12:00 horas, agás no mes de agosto que se celebrará o derradeiro venres do mes.

E está constituído por os seguintes membros:

PSdeG-PSOE (PARTIDO SOCIALISTA OBREIRO ESPAÑOL)

Verónica Pichel Guisande (Forcarei).
Empresaria, consultora, docente e auditora de calidade especializada no sector turístico, cofundadora de Proturga e socia fundadora do Clúster de Turismo Galicia. Presidenta do colectivo cultural Co-Enrédate e forma parte da directiva da Asociación de Amigos do Mosteiro de Aciveiro e Terra de Montes.

Beatriz Rodríguez Álvarez (Morgade-San Miguel de Presqueiras).

Auxiliar de Enfermería.

José Francisco López Barreiro (Dúas Igrexas)

Operario en empresa de carpintería metálica

Ana Doval Fraíz (Soutelo de Montes).
Licenciada en Ciencias Políticas e da Administración.Actualmente é Consultora do sector público.

PPG (PARTIDO POPULAR)

Belén Cachafeiro Anta (Forcarei).
Empresaria do sector servizos e actualmente Deputada de Innovación e Axenda Dixital na Deputación Provincial de Pontevedra.

Alejo Vidal Moreno (Meavía).
Licenciado en Ciencias Empresariais e empregado industrial.

Ángeles Ballesteros Vilariño (Soutelo de Montes).
Comerciante e membro da Directiva da Comunidade de Montes de Soutelo.

Ricardo Villaverde Iglesias (Dúas Igrexas).
Empresario do sector gandeiro.

José Ricardo  López Álvarez (Aciveiro).
Empregado Industrial e Presidente da asociación veciñal de Aciveiro.

 

BNG (BLOQUE NACIONALISTA GALEGO)

Roberto Jorge Correa. (Presqueiras).

Enxeñeiro forestal. Traballa no Servizo de Defensa contra Incendios e Xerente do Consorcio Provincial de Bombeiros. Forma parte da directiva da comunidade de montes de Presqueiras.

NON ADSCRITO

Rafael Fiestras Canabal (Aciveiro)
Empresario do sector agroalimentario (avícola)

REXISTRO DE INTERESES

O Concello de Forcarei a través da Secretaría-Intervención ten á disposición de todos aqueles que o soliciten, o rexistro de intereses da alcaldesa Verónica Pichel Guisande e dos concelleiros que integran a corporación, que inclúe a súa declaración de bens e a de actividades e causas de posible incompatibilidade.

Coñece toda a axenda de
actividades en Forcarei.

Muiños

Antigas

Paisaxes e natureza

Igrexas

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​