A alcaldesa responde

Concello de Forcarei

O concello en datos

Corporación municipal

O Pleno é o órgano de máxima representación política da cidadanía dentro do goberno municipal e está constituído pola alcaldesa e os concelleiros (é precisamente a alcaldesa a quen lle corresponde convocar e presidir as sesións plenarias aínda que pode delegar nalgún dos concelleiros).

Unha das funcións do Pleno municipal que ten maior relevancia, dentro das súas tarefas de fiscalización e control dos órganos de goberno, está a votación das mocións de censura e confianza. Así mesmo, do Pleno dependen os acordos relativos á alteración da composición ou dos lindes do termo municipal ou os acordos sobre a participación do Concello en órganos supramunicipais.

Do Pleno dependen tamén as aprobacións e modificacións de regulamentos orgánicos, ordenanzas, orzamentos, cadros de persoal, regulamentos municipais, etc. A aprobación inicial e final das tramitacións urbanísticas tamén é unha das competencias do Pleno, así como a transferencia das súas funcións a outras administracións ou a determinación do xeito no que o Concello xestionará os servizos municipais.

O Pleno da Corporación, acordou que a periodicidade das sesións do pleno será bimensual, en meses pares, celebrándose o terceiro xoves do mes, ás 12:00 horas, agás no mes de agosto que se celebrará o derradeiro venres do mes.

E está constituído por os seguintes membros:

PSdeG-PSOE (PARTIDO SOCIALISTA OBREIRO ESPAÑOL)

Verónica Pichel Guisande (Forcarei).
Empresaria, consultora, docente e auditora de calidade especializada no sector turístico, cofundadora de Proturga e socia fundadora do Clúster de Turismo Galicia. Presidenta do colectivo cultural Co-Enrédate e forma parte da directiva da Asociación de Amigos do Mosteiro de Aciveiro e Terra de Montes.

José de la Fuente Villamayor (Graña de Umia).
Empresario gandeiro e socio de Gandeiría de la Fuente.

Paula Vázquez Martínez (Quintelas-Dúas Igrexas).
Estudante de INEF na Universidade de A Coruña, xogadora de fútbol feminino e promotora de iniciativas locais a prol da igualdade.

Ana Doval Fraíz (Soutelo de Montes).
Licenciada en Ciencias Políticas e da Administración. Colaboradora da Asociación Cultural O Can de San Roque. Actualmente é asesora de Proxectos Sociais na Deputación de Pontevedra.

José Álvarez Sanmartín (Morgade -Presqueiras).
Pensionista, forma parte da directiva da Comunidade de Montes e é promotor das festas patronais de San Miguel de Presqueiras.

PPG (PARTIDO POPULAR)

Belén Cachafeiro Anta (Forcarei).
Empresaria do sector servizos e preside a Asociación de Mulleres de Forcarei (Amfor).

Ricardo Villaverde Iglesias (Dúas Igrexas).
Empresario gandeiro e socio de Gandeiría de la Fuente.

Vicente Búa Martínez(San Miguel de Presqueiras).
Técnico Superior en Xestión Comercial e Marketing, traballa na empresa local Vidrogal. Tamén é secretario da comunidade de montes.

Alejo Vidal Moreno (Meavía).
Licenciado en Ciencias Empresariais e presidente da asociación cultural San Juan de Meavía e da asociación xuvenil San Amaro.

Ángeles Ballesteros Vilariño (Soutelo de Montes).
Comerciante e membro da Directiva da Comunidade de Montes de Soutelo.

BNG (BLOQUE NACIONALISTA GALEGO)

Roberto Jorge Correa. (Presqueiras).
Enxeñeiro forestal. Traballa no Servizo de Defensa contra Incendios e Xerente do Consorcio Provincial de Bombeiros.
Forma parte da directiva da comunidade de montes de Presqueiras.

REXISTRO DE INTERESES

O Concello de Forcarei a través da Secretaría-Intervención ten á disposición de todos aqueles que o soliciten, o rexistro de intereses da alcaldesa Verónica Pichel Guisande e dos concelleiros que integran a corporación, que inclúe a súa declaración de bens e a de actividades e causas de posible incompatibilidade.

Coñece toda a axenda de
actividades en Forcarei.

Muiños

Antigas

Paisaxes e natureza

Igrexas

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​