A alcaldesa responde

Incidencias e Suxestións

escudo

Incidencias e Suxestións

Desde aquí, pode comunicar accións de mellora ou deficiencias no funcionamento dos servizos municipais.

Non se admitiran as incidencias que estean pendentes de resolución xudicial, as anónimas e aquelas nas que se advirta abuso de dereito, carencia de fundamento, inexistencia de pretensión, así como aquelas outras cuxa tramitación irrogue prexuízo ó lexítimo dereito de terceira persoa.

contacta co concello

*Queixa/Suxestión
Arquivo Asociado
Nota: Este trámite é exclusivamente para Incidencias e Suxestións.
As peticións de cuestións determinadas deberán ir dirixidas ao Rexistro Xeral do Concello de Forcarei, e faranse de forma presencial.

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​