A alcaldesa responde

Servizos sociais

Servicios Sociais

DATOS DE CONTACTO

En dito Departamento levanse a cabo unha serie de actividades enmarcadas en gran parte na Rede Pública de Prestacións Básicas de Servizos Sociais coas Corporacións Locais, ofrecendo os usuarios, entre outras, as seguintes prestacións:

Servizos Sociais Concello de Forcarei

1. INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN

O seu obxectivo é informar aos cidadáns sobre os distintos recursos , prestación e dereitos en materia de servizos sociais, así como a valoración de situacións problemáticas, a súa orientación encamiñada a solución e asesoramento.
Pensións non contributivas, recoñecemento do grao de discapacidade, solicitudes de termalismo e turismo social, programa diurno de balnearios, axudas para maiores e discapacitados, trámite de tarxetas de estacionamento para persoas con movilidade reducida etc.

2. SERVIZO DE AXUDA FOGAR DE CARÁCTER BASICO E PARA PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

O obxectivo é facilitar un apoio ás persoas e/ou familias con serias limitacións para a realización das actividades cotiás, facilitando na medida do posible a súa permanencia no seu entorno.

 • ” SERVIZO DE TELEASISTENCIA.-O seu obxeto e dar cobertura as necesidades obxetivas de seguridad ante situacións de risco as persoas maiores ou con algunha discapacidade, utilizando un equipamento técnico colocado no domicilio do usuario que a través da línea telefónica permitelle conectarse con persoal especializado as 24 horas do dia.

 • ” SERVIZO DE XANTAR NA CASA.– Servizo de comida a domicilio para persoas maiores e en situación de risco ou exclusión social que pretende facilitar e garantir unha alimentación equilibrada e de calidade.

3. PROGRAMA DE ACOLLEMENTO FAMILIAR

O seu obxecto é procurar o mantemento dos maiores e discapacitados no seu medio social habitual facilitando así a súa integración, evitando a institucionalización.

A intervención realízase a través de diversas áreas:

 • Convivencia familiar
 • Educación para a saúde
 • Organización e economía familiar
 • Busqueda de emprego
 • Coordinación con outros servizos e organismos

4. PROGRAMA DE EDUCACIÓN FAMILIAR MUNICIPAL

Trátase dun programa de orientación , apoio e prevención a familias en situación de risco, co obxectivo de favorecer o correcto desenvolvemento dos seus membros e posibilita-la integración do núcleo familiar na comunidade.

A intervención realízase a través de diversas áreas:

 • Convivencia familiar
 • Educación para a saúde
 • Organización e economía familiar
 • Busqueda de emprego
 • Coordinación con outros servizos e organismo

5. actividades

Dende o Departamento de S. Sociais Municipais, elaboranse programas para diversos sectores de poboación, desenvolvendo diversas actividades.

 • MAIORES : Xuntanza de maiores no mes de setembro.
  Bailes, festa do entroido, magosto e reis, cursos de ximnasia de mantemento, excursións, obradoiros de manualidades e restauración etc.
 • INFANCIA: Campañas de animación á lectura, cursos de natación, campamentos de verán e excursións a neve en convenio coa Excma. Deputación Provincial, actividades deportivas etc.
 • COA DISCAPACIDADE: Taller de habilidades sociais que leva funcionando dende o ano 2007 en colaboración coa Confederación Galega de Minusválidos COGAMI.
 • MULLER: Cursos de formación, charlas informativas, y talleres

Últimas novas

Novo Bono Social de electricidade

¿Que é o bono social? O bono social de electricidade é un desconto na factura eléctrica para consumidores vulnerables e consumidores en risco de exclusión social. O desconto é do

máis info»

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​