A alcaldesa responde

Urbanismo

Servizo de urbanismo

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Aprobado definitivamente o Plan Xeral de Ordenación Municipal polo Pleno do Concello de Forcarei na sesión que tivo lugar o día 21 de xuño de 2002, en cumprimento do establecido no artigo 48.2 da Lei 1/1997, do 24 de marzo do Solo de Galicia.

Planos dos núcleos urbáns

NOTA: Tódo-los planos están en PDF
Plan Xeral 123476581115192310912162013141817262524272829323130332122

competencias e servizos

contacta con urbanismo

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​