A alcaldesa responde

Ordenanzas e regulamentos

Ordenanza reguladora da taxa por servicios de cemiterios locais, conducción de cadáveres e outros servicios fúnebres de carácter local

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​