A alcaldesa responde

Ordenanzas e regulamentos

Ordenanza reguladora da taxa por apertura de gabias, calicatas e calas en terreos de uso público local, inclusive estradas, camiños e demais vías públicas locais

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​