A alcaldesa responde

Ordenanzas e regulamentos

Ordenanza fiscal do imposto sobre construcións, instalacións e obras

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​