A alcaldesa responde

Tramitación de solicitudes

escudo

concello de forcarei

Podes tramitar a solicitude de reserva de forma presencial ou telemática.

Ademais pode consultar no correo electrónico solicitudeinstalacions@forcarei.gal a dispoñibilidade, condicións de uso, etc.

solicitude

Reserva instalacións

Data Inicio:
Hora Inicio:
Introduce data fin:
Introduce hora fin:
Achegar xustificante de pago (Se corresponde)

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​