A alcaldesa responde

Reserva circuito A Madalena

escudo

concello de forcarei

Esta solicitude segundo o formulario de reserva, presentarase no Concello de Forcarei de xeito presencial ou por instancia telemática, con 2 días hábiles de antelación. Dita solicitude irá acompañada do pago da taxa correspondente.

Ademais pode consultar no correo electrónico solicitudeinstalacions@forcarei.gal a dispoñibilidade, condicións de uso, etc.

O PAGO DEBE EFECTUARSE nas contas do Concello de Forcarei 2080 5032 75 3110000778 ou na conta ES 49 0049 2793 9210 1001 5050

solicitude

Reserva circuito A Madalena

Data inicio:
Hora inicio:
Data fin:
Hora fin:
Achegar xustificante de pago
Achegar solicitude de reserva

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​