A alcaldesa responde

Tramitación de solicitudes

escudo

concello de forcarei

Podes tramitar a solicitude de reserva a través do seguinte formulario ou de forma presencial achegando o modelo de solicitude

solicitude

Reserva auditorio

Achegar xustificante de pago (se corresponde)

modelo de

Reserva auditorio

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​