A alcaldesa responde

PLAN CONCELLOS PARA A ACTIVACIÓN DO EMPREGO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 2023 (LIÑA 3)

O Concello de Forcarei con cargo á subvención do Plan Concellos
para a activación do emprego da Deputación de Pontevedra.2023.
(Liña 3), contratou os seguintes servizos:


-SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE.-, 5 traballadores desempregados:

  • 1 Peón de recollida de lixo, durante 7 meses, xornada completa.
  • 2 Condutores de tractor durante 6 meses, xornada completa.
  • 2 Peóns forestais, durante 6 meses, xornada completa.

SERVIZO DE OBRAS PÚBLICAS.- 4 traballadores desempregados:

  • 1 Oficial 1ª albanel, durante 6 meses, xornada completa.
  • 2 Peóns de obras públicas durante 6 meses, xornada completa.
  • 1 Oficial 1ª albanel durante 7 meses e 11 días , xornada completa

Para a financiación destes servizos A Deputación Provincial de
Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por
importe de 129.082,17 €.

Descargar Anuncio

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​