A alcaldesa responde

Ordenanzas e regulamentos

Taxa por servicios de casas de baños, duchas, piscinas, instalacións deportivas e outros servicios análogos.

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​