A alcaldesa responde

Ordenanzas e regulamentos

Taxa pola ocupación de terreos de uso público Municipal con mercadorías, materiais de construcción, refugallos, valados, puntais, asnillas, andamios e outras instalacións análogas.

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​