A alcaldesa responde

Ordenanzas e regulamentos

Solicitude de alta no padrón municipal de habitantes.

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​