A alcaldesa responde

Ordenanzas e regulamentos

Ordenanza Reguladora sa taxa por licencias de Autotaxis e demáis Vehículos de alquiler.

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​