A alcaldesa responde

Ordenanzas e regulamentos

Ordenanza reguladora do servicio municipal de axuda no fogar (SAF)no Concello de Forcarei

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​