A alcaldesa responde

Ordenanzas e regulamentos

Ordenanza reguladora da taxa por servizos de casas de baños, duchas, piscinas, instalacións deportivas r outros servizos análogos

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​