A alcaldesa responde

Ordenanzas e regulamentos

Ordenanza reguladora da taxa por servicios de recollida de residuos sólidos urbáns, tratamento e eliminación dos mesmos, monda de pozos negros e limpeza en rúas particulares

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​