A alcaldesa responde

Ordenanzas e regulamentos

Ordenanza reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público Municipal con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​