A alcaldesa responde

Ordenanzas e regulamentos

Ordenanza reguladora da taxa por licencias urbanísticas

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​