A alcaldesa responde

Ordenanzas e regulamentos

Ordenanza reguladora da taxa por instalación de postos, barracas, casetas de venda, espectáculos, atraccións ou recreo, situados en terreo de uso público municipal, así como industrias na rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfica

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​