A alcaldesa responde

Ordenanzas e regulamentos

Ordenanza reguladora da taxa por entradas de vehículos a través das beiravías e reservas de vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercadorías de calquera clase

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​