A alcaldesa responde

Ordenanzas e regulamentos

Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles do Concello de Forcarei.

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​