A alcaldesa responde

Ordenanzas e regulamentos

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación do servizo de celebración de matrimonios civís.

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​