A alcaldesa responde

Ordenanzas e regulamentos

Ordenanza fiscal do imposto sobre vehículos de tracción mecánica

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​