A alcaldesa responde

O Concello emprende actividades formativas de sensibilización e prevención da violencia de xénero

O Concello de Forcarei está a levar a cabo diversas actividades formativas de sensibilización e prevención da violencia de xénero ao abeiro do Pacto de Estado e algunhas das mesmas financiadas polo Ministerio de Presidencia dentro das liñas de axuda de dito pacto.

Deste xeito, o Concello xa conta cun manual de linguaxe non sexista para persoal técnico, político e para a comunidade educativa.

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​