A alcaldesa responde

escudo

lugares de interese

Serra do Candán

Complexo montañoso cunha superfcie total de 10 669 ha. Alberga 18 tipos de hábitats. Os mellores representados son as formacións herbosas naturais e seminaturais, os hábitats rochosos e covas, e os bosques. Os tipos de hábitats máis destacados presentes neste espazo son os queirogais húmidos atlánticos de Erica ciliaris e Erica tetralix, as turbeiras altas activas e os bosques de Ilex aquifolium. Esta serra tamén presenta afeccións, como os varios parques eólicos instalados nas súas cumbres e que son visibles dende gran parte do territorio. Existen distintos carteis informativos e interpretativos que expoñen os valores da serra.

Nome: Serra do Candán

Categoría: Espazo Natural

Municipio: Forcarei, Silleda, Lalín, O Irixo e Beariz

Parroquia: Aciveiro, Dúas Igrexas, Millarada, A Madanela de Montes, Pardesoa e Pereira.

Figura / Grado de protección: Zona de Especial Conservación (Rede Natura 2000) / Zona de Especial Protección de los Valores Naturales

Datos de apertura: 365 días

Función actual: ---

Código: F05

Función anterior: ---

Horario: 24 h

Coste: Gratis

Nº max. de persoas: ---

Propiedade: Pública / Privada

Propiedade: Regular

Acceso principal: Estrada asfaltada

Estado de conservación: Bo

Sinalización do acceso: Si

Sinalización informativa: Si

Aparcamento: Non

Outra infraestructura: Sendeiros, áreas recreativas.

Avaliación do potencial do recurso turísitico (máximo 5, mínimo 1)

Singularidade: 5

Accesibilidade: 2

Atractivo: 4

Seguridade: 3

Resistencia ao impacto: 3

Facilidade de instalación: 4

Galería de imaxes

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​