A alcaldesa responde

escudo

lugares de interese

Brañas de Xestoso

Humedal continental cunha superficie de 1077 ha. Neste espacio destaca a Lagoa de Sacra de Olives e os hábitat de turbeiras e queirogais húmidos. En menosr extensión existen tamén hábiats de bosques de carballo. Destaca polos seus valores ornitolóxicos e alberga especies protexidas, como o sisón, Tetrax tetrax, a ra de San Antón, Hyla arborea ou os quirópteros Myotis myotis e Rhinolophus ferrumequinum.

Nome: Bañas de Xestoso

Categoría: Espazo Natural

Municipio: Forcarei, A Estrada e Silleda

Parroquia: Meavía

Figura / Grado de protección: Zona de Especial Conservación (Rede Natura 2000) / Zona de Especial Protección de los Valores Naturales

Datos de apertura: 365 días

Función actual: ---

Código: F06

Función anterior: ---

Horario: 24 h

Coste: Gratis

Nº max. de persoas: ---

Propiedade: Público / Privada

Propiedade: Bo

Acceso principal: Estrada asfaltada

Estado de conservación: Bo

Sinalización do acceso: Si

Sinalización informativa: Si

Aparcamento: Non

Outra infraestructura: ---

Avaliación do potencial do recurso turísitico (máximo 5, mínimo 1)

Singularidade: 5

Accesibilidade: 3

Atractivo: 4

Seguridade: 4

Resistencia ao impacto: 2

Facilidade de instalación: 4

Galería de imaxes

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​