La alcaldesa responde

Ordenanzas y reglamentos

Ordenanza Reguladora sana tasa por licencias de Autotaxis y demáis Vehículos de alquiler.

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​

contacta con la alcaldesa

La Alcaldesa se compromete a responder en un plazo máximo de 10 días.​