La alcaldesa responde

Ordenanzas y reglamentos

Ordenanza fiscal reguladora de lana tasa por prestación de él servicio de celebración de matrimonios civiles.

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​

contacta con la alcaldesa

La Alcaldesa se compromete a responder en un plazo máximo de 10 días.​