La alcaldesa responde

Nortempo selecciona un carretillero/a

  • Disponibilidad para turnos de mañana, tarde o noche.
  • Valorable experiencia previa en puestos similiares.
  • Carnet de carretillero/a
  • Para Forcarei y alrededores.

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​

contacta con la alcaldesa

La Alcaldesa se compromete a responder en un plazo máximo de 10 días.​