The Mayoress responds

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​

contact the mayoress

The Mayor promises to respond within 10 days.