The Mayoress responds

Tourism companies

Restaurante Portela

Type of service: Restauración

Address: Portela de Lamas

Parish: Pardasoa

Contact: 986756486

Other contact: 986681590

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​

contact the mayoress

The Mayor promises to respond within 10 days.