The Mayoress responds

Tourism companies

Casa Sorribas

Type of service: Aloxamentos

Address: De Sorribas, Nº5

Contact: 626417555

Other contact: 676579397

Category: Vivendas de uso turístico

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​

contact the mayoress

The Mayor promises to respond within 10 days.