A alcaldesa responde

A exposición pública ós proxectos de parques eólicos de Monte Festeiro e Outeiro Grande

👉 Prazo para presentar alegacións: 30 días a partir de hoxeO Diario Oficial de Galicia publicou onte os anuncios das resolucións da Xunta de Galicia polas que se someten a información pública os estudos de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación dos proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal e declaración de utilidade publica dos proxectos de parques eólicos de Monte Festeiros e Outeiro Grande.➡️ MONTE FESTEIROS. Promovido por A.V. Monte Festeiros S.L.U. en Forcarei e Silleda, cunha potencia de 48 megavatios e 10 aeroxeradores (2️⃣ en Forcarei e 8️⃣ en Silleda).DOG: https://bit.ly/3LOD2Hm➡️ OUTEIRO GRANDE. Promovido por A.V. Outeiro Rubio, S.L.U nos concellos de Forcarei e A Estrada, cunha potencia a instalar de 18 MW e 5 aeroxeradores.DOG: https://bit.ly/35TMJoQ👉 DOCUMENTACIÓN DOS PROXECTOS: https://ceei.xunta.gal/…/en…/instalacions-de-xeracion

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​